Wat betekent de glycemische index van een voedingsmiddel?

Odoo • Tekst en afbeelding

Sommige voedingsmiddelen geven je energie die lang aanhoudt, terwijl andere je bloedsuikerspiegel snel doen stijgen. Maar hoe weet je nu in welke mate koolhydraten in een bepaald voedingsmiddel je bloedsuikerspiegel kunnen verhogen? Simpel, kijk naar de glycemische index.

Wat is de glycemische index?

De glycemische index (GI) duidt aan in welke mate een voedingsmiddel je bloedsuikerspiegel doet stijgen. De GI gaat van 0 tot 100. Hoe lager de waarde, hoe minder snel de suikers vanuit een voedingsmiddel worden opgenomen door je lichaam. Dit betekent minder hoge bloedsuikerpieken en minder schommelingen. Je hebt dus minder last van dipjes. Bij een lage GI moet de pancreas ook minder moeite doen om insuline aan te maken. Zo voorkom je het risico op insulineresistentie en diabetes. Goed om weten: glucose heeft een GI van 100.

Hoe moet je de aangegeven waarden interpreteren? Dit overzicht geeft je al een goed idee van welke impact koolhydraten in voedingsmiddelen hebben op je bloedsuikerspiegel:

  • een GI tot 55: de gezondste producten met nauwelijks invloed op de bloedsuikerspiegel

  • een GI van 55 tot 70: producten met een sterke invloed op de bloedsuikerspiegel

  • een GI boven de 70: producten met een grote impact op de bloedsuikerspiegel

Welke factoren kunnen de GI beïnvloeden?
De glycemische index van een voedingsmiddel kan door verschillende factoren worden beïnvloed. Denk bijvoorbeeld aan de rijpheid van de vrucht. Een onrijpe banaan bevat minder koolhydraten dan een rijpe banaan. Ook de verwerking en bereiding heeft een invloed. Fijn gemalen graanproducten hebben bijvoorbeeld vaak een hogere GI dan grof gemalen volle granen. Als koolhydraten gecombineerd worden met eiwitten, onverzadigde vetten of vezelrijke voeding zullen de koolhydraten trager worden opgenomen door het lichaam (en dat is goed). Ook het langzaam eten en goed kauwen kunnen de GI verlagen. Bovenstaande zaken maken dat het toepassen of interpreteren van de glycemische index vrij complex is. 

Waarom is het toch nuttig om rekening te houden met de GI?

Ook al is het niet altijd even eenvoudig om de glycemische index correct in te schatten, toch is hij zeker waardevol. Uit proeven en observationele studies blijkt immers dat deze fysiologische classificatie relevant kan zijn in het bestrijden van chronische westerse ziekten die verband houden met overconsumptie en inactiviteit en die op hun beurt leiden tot obesitas en insulineresistentie. 

De glycemische indexclassificatie van levensmiddelen is voorts een nuttig instrument voor de beoordeling van behandelingsstrategieën voor ziekten waarbij glycemische controle van belang is, zoals diabetes. Van diëten met een lage GI-index is ook gemeld dat ze het lipidenprofiel van het serum verbeteren, de concentratie van C-reactief proteïne (CRP = een ontstekingsmarker) verlagen en helpen bij gewichtsbeheersing. In transversale studies zijn diëten met een lage GI of glycemische belasting in verband gebracht met hogere niveaus van lipoproteïnecholesterol met hoge dichtheid (HDL-C = de goede cholesterol in de volksmond), met lagere CRP-concentraties en, in cohortstudies, met een lager risico op het ontwikkelen van diabetes en hart- en vaatziekten.

Heb je last van een verstoorde suikerstofwisseling? 
Naast een evenwichtige en gevarieerde voeding, kunnen ook specifieke supplementen de suikerstofwisseling beïnvloeden zoals chroomzinkberberinebiotinealfa-liponzuur, banaba, gymnema sylvestre. Wij ontwikkelden ook een specifieke formule ter ondersteuning van de bloedsuikerspiegel: Glucodal

Schrijf in op onze nieuwsbrief

Wil je graag het interessante nieuws en de acties van Deba Pharma periodiek ontvangen? Schrijf je in: